Events REVIEW

Home  ||  Events  ||  Caring for Children

泓福慈善基金及惠家慈善基金首次舉辦助學金計劃
21 Sep 2019
line

泓福慈善基金及惠家慈善基金為了激勵小學同學努力讀書,因此首次舉辦助學金計劃,以表揚👍🏽👍🏽多位為學業努力過嘅同學仔。除咗讚賞咁多位同學的努力🤩之外,更加希望大家能夠繼續用心讀書📝

今個星期六頒獎禮,同學仔記得去收割自己的成果🍎啊。而是次參與計劃的社福機構/學校包括:
1. 循道衛理亞斯理社會服務處
2. 柴灣浸信會社會服務處
3. 中華基督教會基全小學
4. 蓬瀛仙館祥龍圍綜合服務中心
5. 樂善堂劉德學校
6. 香港聖公會九龍城青少年綜合服務中心
7. 中華基督教會協和小學(長沙灣)
8. 四邑商工總會新會商會學校
9. 茘枝角天主教小學
10. 深水埔街坊福利會小學

感謝咁多間社福機構同學校嘅鼎力支持,令到小朋友明白一分耕耘,一分收穫嘅道理👍🏽小朋友It's time to reap

Redford Charitable Foundation 泓福慈善基金 #泓福惠家助學金計劃2019 惠家慈善基金 Well Family #charity #volunteer #助學金 #一分耕耘一分收穫 #學校 #同學仔